Liderski trening program ORCA akademije 2020

Dobro došli u Liderski trening program ORCA Akademije (LTP): jedinstveni trening program koji kroz multidisciplinarni pristup – integrišući znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka – razvija znanja i veštine potrebne za primenjenu zaštitu životinja i prirode. LTP je prvi program ovog tipa u našoj zemlji, nastao na osnovu potreba našeg društva i po ugledu na savremene evropske obrazovne programe u ovim oblastima.

Program je namenjen onima koji žele da se u okviru svog rada posvete dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode i to: studentima diplomskih i postdiplomskih studija, stručnjacima iz relevantnih oblasti i aktivistima organizacija civilnog društva.

Kroz kombinaciju učenja i prakse, LTP pristupa dobrobiti životinja, odnosno zaštiti prirode kao multidisciplinarnim oblastima koje se mogu razvijati uz integraciju znanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Afirmišemo savremen pristup dobrobiti životinja i zaštiti prirode, uzimajući u obzir širi socio-ekonomski i politički okvir za razvoj ovih oblasti.

 

Teme koje se obrađuju u okviru LTP:

• Tehnike javnog zastupanja i njihova primena u zaštiti životinja i prirode

• Tehnike prikupljanja sredstava i projektni menadžment

• Komunikacija sa različitim ciljnim grupama

• Liderske veštine

• Proces izrade i usvajanje propisa, uloge i nadležnosti institucija i organizacija u oblasti dobrobiti životinja i zaštite prirode

Liderski trening program ORCA Akademije traje ukupno šest meseci (decembar 2020 - jun 2021. godine) i sastoji se iz:

1. dva petodnevna trening modula. Prvi modul će biti održan u drugoj polovini decembra, uživo putem zoom-a, dok će drugi modul biti održan na proleće, putem zoom-a ili uz fizičko prisustvo učesnika ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli i uz poštovanje epidemioloških mera.

2. razvijanja predloga projekta usmerenog na podsticanje građanskog aktivizma i mobilisanja lokalnih resursa u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja, uz mentorsku podršku ORCA tima (okvirne teme kojima predlog projekta treba da se bavi pročitajte u prilogu 2 dokumenta ovde https://bit.ly/3nlFU2m)

3. finansiranja malim grantovima i sprovođenja odabranih projekata. Više informacija o programu finansiranja predloga projekata kroz Liderski trening program dobiće svi polaznici tokom pohađanja prvog modula.

 

PRIJAVLjIVANjE

• Konkurs je otvoren do 30. novembra u 16h

• Prijavna dokumentacija se sastoji od biografijemotivacionog pisma koji su sastavljeni prema Smernicama za prijavu na ORCA Akademiju 2020 (prilog 1 dokumenta ovde https://bit.ly/3nlFU2m)

• Prijavite se na konkurs putem formulara ispod.

• Sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom možete poslati na e-mail: akademija@orca.rs

• Troškovi učešća u Liderskom trening programu ORCA Akademije 2020 u potpunosti su pokriveni zahvaljujući donatorskoj podršci

• Razmatraće se samo kompletne prijave, a najbolji kandidati će biti pozvani na razgovor.

 

Rad ORCA Akademije podržan je u okviru projekta „Tvoje mesto u Srbiji“ koji finansira USAID a sprovodi ORCA u partnerstvu sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju, Centrom za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA i Fondacijom „Jelena Šantić“.

Podaci učesnika
Liderski trening program ORCA akademije 2020